Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Plán akcí na měsíc květen

planakci

Plán akcí na měsíc květen 2019    
1. 5.  Státní svátek ŠKOLA
6. 5.  Odrazový můstek aneb Hurá na střední školu 9. B
7. 5.  Odrazový můstek aneb Hurá na střední školu 9. C
6. 5. - 10. 5. Škola v přírodě - 2. AB, 4. B, 5. B  
7. 5.  Projektový den 8. BC
8. 5.  Státní svátek  
13. 5.  Violový koncert Mgr. Evy Mokré  
14. 5.  Školička pro budoucí prvňáčky  
15. 5.  Výběrové řízení do tříd s rozšířenou výukou jazyků 2. ABC
16. 5. Školní výlet 8.C+7.C
17. 5. Cambridgeské zkoušky  
  Den prázdných tříd  
20.5.  Svět zdraví K. Vary 8. B
21. 5.  Školní výlet 6.B+7.A
22. 5. Náhradní termín výběrového řízení do tříd s RVJ  
27. 5. Svět zdraví K. Vary 8. C
28. 5.  Školička pro budoucí prvňáčky