Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Oznámení o udělení volna ředitele školy

Zveřejněno: středa 11. duben 2018 12:26 Napsal Mgr. Daniel Remta

 Ředitel Základní školy Sokolov, Rokycanova 258 oznamuje, že v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 16/2005 Sb. ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku, § 2, odstavce 5 a zákona 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24, odstavce 2, uděluje z organizačních důvodů volno ředitele školy na den 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.

 

 

Rodiče žáků byli o udělení volna ředitele školy informováni písemně prostřednictvím žákovských knížek. Rodičům žáků je nabídnuta školní družina s náhradním programem.

Informace je zveřejněna také na webových stránkách školy.