Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Výsledky výběrového řízení pro školní rok 2017/2018 do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků

Zveřejněno: středa 10. květen 2017 10:47 Napsal Mgr. Daniel Remta

Výsledky výběrového řízení pro školní rok 2017/2018 do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků.

 

 

 

 

Výsledky výběrového řízení pro školní rok 2017/2018 do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků
Č.poř. Pořadí PIN Body  Rozhodnutí
1. 1. 25 85 přijat
2. 2. 14 81 přijat
3. 3. 11 79 přijat
4. 3. 28 79 přijat
5. 4. 43 78 přijat
6. 4. 39 78 přijat
7. 4. 29 78 přijat
8. 5. 42 76 přijat
9. 6. 35 75 přijat
10. 7. 3 74 přijat
11. 7. 30 74 přijat
12. 8. 20 73 přijat
13. 8. 12 73 přijat
14. 8. 2 73 přijat
15. 9. 33 72 přijat
16. 10. 45 71 přijat
17. 11. 41 70 přijat
18. 11. 24 70 přijat
19. 11. 16 70 přijat
20. 12. 19 69 přijat
21. 12. 32 69 přijat
22. 13. 34 68 přijat
23. 14. 26 67 přijat
24. 15. 37 66 přijat
25. 15. 7 66 přijat
26. 16. 8 65 přijat
27. 16. 4 65 přijat
28. 17. 31 63 přijat
29. 17. 27 63 přijat
30. 17. 6 63 přijat
31. 18. 5 61 nepřijat
32. 18. 17 61 nepřijat
33. 18. 15 61 nepřijat
34. 19. 47 60 nepřijat
35. 19. 49 60 nepřijat
36. 20. 44 59 nepřijat
37. 20. 13 59 nepřijat
38. 21. 18 58 nepřijat
39. 21. 40 58 nepřijat
40. 22. 22 57 nepřijat
41. 23. 21 55 nepřijat
42. 24. 23 51 nepřijat
43. 25. 36 49 nepřijat
44. 25. 9 49 nepřijat
45. 26. 48 40 nepřijat
46. 26. 1 40 nepřijat
47. 27. 46 37 nepřijat
48. 28. 38 27 nepřijat