Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Zápis do 1. ročníků pro š. rok 2017/2018

Zveřejněno: čtvrtek 4. květen 2017 11:14 Napsal Mgr. Hana Flenerová

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2017-2018 do 1. ročníků od 4. 9. 2017

 

 

  

 

 

Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2017-2018 do 1. ročníků od 4. 9. 2017
         
Rozhodnutí číslo Přijetí   Rozhodnutí Přijetí
1 ANO   41 ANO
2 ANO   42 ANO
3 ANO   43 ANO
5 ANO   44 ANO
6 ANO   45 ANO
7 ANO   46 ANO
8 ANO   47 ANO
9 ANO   48 ANO
10 ANO   49 ANO
12 ANO   50 ANO
14 ANO   51 ANO
15 ANO   52 ANO
17 ANO   53 ANO
18 ANO   54 ANO
19 ANO   55 ANO
20 ANO   56 ANO
21 ANO   57 ANO
23 ANO   58 ANO
24 ANO   59 ANO
26 ANO   60 ANO
27 ANO   61 ANO
28 ANO   62 ANO
29 ANO   64 ANO
30 ANO   65 ANO
31 ANO   74 ANO
32 ANO   80 ANO
33 ANO   81 ANO
34 ANO   82 ANO
35 ANO   85 ANO
36 ANO   87 ANO
37 ANO   88 ANO
38 ANO   89 ANO
39 ANO   90 ANO
40 ANO   91 ANO