Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Sběr kaštanů 2015

Zveřejněno: úterý 1. prosinec 2015 11:06 Napsal Iveta Wiliams

Jako každý rok se i letošní podzim nesl v duchu sběru kaštanů. Během října se nasbíralo 5491,4 kg. Nejlepších jedenáct sběračů, kteří nasbírali více než 100 kg, bylo odměněno poukázkami v hodnotách od 300 Kč do 1 000 Kč na nákup zboží v prodejně hraček Dráčik. Ostatní sběrači kaštanů byli odměněni sladkou drobností. Radost z ocenění za vynaloženou námahu dokládají fotografie. Děkujeme všem žákům a rodinným příslušníkům, kteří se aktivně zapojili do sběrové akce na pomoc lesní zvěři a pomáhají jim tak přečkat dlouhou zimu. 

 kastany2015a

kastany2015b