Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Fyzika všemi smysly

Zveřejněno: úterý 1. prosinec 2015 10:55 Napsal Mgr. Lenka Žáková

Dne 23.11. 2015 zavítali do naší školy pozvaní studenti z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kteří si pro 8. a 9. ročníky připravili fyzikální show “Fyzika všemi smysly“.

Budoucí učitelé fyziky předvedli nespočet pokusů na téma lidské smysly, ale dali samozřejmě prostor i našim žákům, kteří se tak mohli zapojit do diskuze i do samotných pokusů. Někteří žáci byli velmi aktivní a předvedli, že jejich znalosti z přírodních věd jsou na velmi dobré úrovni. Tímto bych chtěla pochválit žáky a poděkovat vysokoškolským studentům za velmi pěknou, zábavnou a poučnou akci Mgr. Lenka Žáková.  

 Fotografie z akce - zde