Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

 Dračí nota ve školní družině

Zveřejněno: středa 25. listopad 2015 12:39 Napsal Jarmila Šrámková

Pátý ročník pěvecké soutěže ,, Dračí nota“ v ŠD proběhl v pátek 20.listopadu 2015. Začátkem  listopadu v  jednotlivých odděleních ŠD proběhla základní kola s postupem do finále. Celkem se do finále probojovalo 12 postupových míst. Soutěžící zpívali pěkné písničky a porota měla opravdu nelehký úkol vybrat toho nejlepšího.

 A jaké bylo umístění? 

  

I. místo Lukáš Horešovský

II. místo Viktorka Křížová a Honzík Božek

III. místo Maruška Bartošová

O přestávce nám na flétnu zahrála Klárka Koutecká . Všem dětem děkujeme za pěknou přípravu a za účast v této soutěži . Věříme, že v příštím ročníku budeme opět mile překvapeni. Vychovatelky ŠD.