Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Listopadové kurzy prevence rizikového chování

Zveřejněno: úterý 24. listopad 2015 6:23

Z dotací Karlovarského kraje byly hrazeny Kurzy prevence závislostí v 8. A a B. Ve dnech 19. – 20. 11. vedli lektoři Projektu Odyssea celých šest hodin program, jehož cílem bylo upozornit na ohrožení návykovými látkami a na druhy závislostí. Žáci poznávali a vyjadřovali své postoje k závislostem a ujasňovali si, jak je utvářet zdravým způsobem. Prakticky si mohli vyzkoušet odmítat nabídku alkoholu, drog nebo cigaret apod. Závěrem si připomněli, kde hledat pomoc v případě ohrožení. 

 

Projekt Čteme společně nám pomohl zajistit finance od Městské policie na kurzy prevence šikany (23. -26. 11.). V návaznosti na loňské aktivity zaměřené na prevenci v kolektivu pokračovali lektoři projektu Odyssea dvoudenním programem. Cílem bylo zjistit, jak třída funguje, posílit její soudržnost, podpořit otevřenou nekonfrontační komunikaci, zlepšit dovednost spolupráce a najít řešení situací v každodenním životě třídy. Všechny aktivity podporovaly pozitivní jednání. 

 

prevence7

prevence6

prevence5