Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Co se děje v prevenci na naší škole?

Zveřejněno: úterý 24. listopad 2015 6:16

Co se děje v prevenci na naší škole? Již v září se žáci šestých ročníků věnovali s třídními učiteli stmelovacím aktivitám ve třídě. Zahráli si společně hry, vyzkoušeli si možnosti spolupráce a zapojili mezi sebe nově příchozí žáky. Třídní učitelé tak měli možnost nahlédnout na své žáky v neobvyklých situacích.

S osvětou na různá na sebe navazující témata jsme začali od prvního stupně. Nejvíce besed proběhlo v říjnu. 4. ročníky se zabývaly obdobím přechodu z dětství do dospívání, změnami vztahů s okolím (Z housenky motýlem). 5. ročníky se zamýšlely nad výhodami a nevýhodami nových technologií s ohledem na vývoj dítěte a jeho zkušenosti; nad marketingovými lákadly a zdravotními i sociálními riziky v souvislosti s nadměrným používáním informační techniky (Jsi on – line?).

6. ročník se rozdělil na výhradně „dívčí“ témata (beseda Čas proměn o tělesných i duševních změnách, pubertě atd.) a „chlapecká“ (Na startu mužnosti o mužské anatomii, dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální). 7. ročníky odhalovaly problematiku vlivu nových informačních technologií na sociální vztahy (Jsi on – line II.?). Hlavním tématem v 8. ročnících byly proměny psychiky, sociální změny ve vztazích a rodině (Já a moje JÁ). Zde měli žáci možnost uvažovat o životních zásadách, zodpovědnosti, hledání svobody, sexualitě aj. Listopadové kurzy se týkaly 9. ročníků, které besedovaly o oblastech sexuálního života a jeho rizicích (Než začneš). 

prevence3

prevence2

prevence1