Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Školní výlet Praha 2015

Zveřejněno: pátek 24. červenec 2015 6:05 Napsal Daniel Remta, Jitka Marešová

  Ve dnech 5.a 6.11. se žáci tříd VI.A, VI.B, VIII.A a VIII.B vypravili se svými třídními učiteli na exkurzi do Prahy, aby navštívili Neviditelnou výstavu a výstavu Naše cesta.

Na Neviditelné výstavě se žáci seznámili se životem nevidomých lidí. Zkusili žít hodinu v naprosté tmě, sám průvodce byl nevidomý. Žáci se řídili výhradně hmatem, sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu. Tato zkušenost zanechala v žácích hluboký zážitek.


V pražských Holešovicích na výstavě s názvem Naše cesta poznali žáci život lidí i s dalším zdravotním postižením. Na vlastní kůži si opět vyzkoušeli běžné životní situace bez zraku, dále s omezenou hybností nebo bez možnosti vnímat zvukové signály.
Všichni jsme měli možnost hovořit s našimi průvodci a také s lidmi, kteří život se zdravotním postižením znají z vlastní zkušenosti.

 

Fotografie z akce - zde

 

 

 

 

Neviditelni2

 

Neviditelni1