Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Besedy k primární prevenci

Zveřejněno: pátek 24. červenec 2015 5:59 Napsal Mgr. Michaela Zímová

  V pondělí 24. listopadu jsme se sešli na besedách pro 4. ročníky s příhodným názvem Z housenky motýlem. Lektorka zprostředkovala dětem informace o období přechodu z dětství do dospívání, fyzických a psychických změnách. Pohovořili jsme o podmínkách zdravého růstu, o správné stravě. Zároveň jsme se dotkli změny vztahů s okolím, na řadu přišla témata jako samostatnost, zodpovědnost, naše intimita, chování, slušnost a vulgárnost.

Páťáci si na besedě Barbína je jen hračka vyposlechli příběh kamarádky Klementýny a Kačky, na němž si děti uvědomily, jaký dopad může mít problém s poruchami příjmu potravy. Důležitou součástí příběhu bylo i vysvětlení, co děti k takovým krokům vede. Následovala výživová doporučení a zdůvodnění, proč se stravovat zdravě.
Dívky z šestých tříd již každoročně mívají besedu Čas proměn, přednášku o reprodukčním zdraví (anatomii, pohlavních orgánech, hormonech, pubertě, vztazích, hygienických návycích).


10. prosince se 6. – 9. ročníky zúčastnily programu Jsi online?. Lektorka upozorňovala především na vliv nových informačních technologií na sociální vztahy, zdůraznila plusy a mínusy kyberprostoru a konfrontovala minulost se současností. Nejdůležitější bylo poukázat na rizika sociálních sítí jako kyberšikana, kyberstalking, sexting…
V lednu plánujeme další besedy pro 7. – 9. třídy o vztazích, morálních zásadách, přípravě na intimní život.

 prevence2014D

.

prevence2014C

 

 

prevence2014B

 

 

 

 

 

prevence2014A.