Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Žáci deváté třídy před soudem

Zveřejněno: pátek 24. červenec 2015 5:54 Napsal Mgr. Petra Šišková

 Výuka základů práva v předmětu Výchova k občanství a zdraví byla v letošní 9. B realizována s pomocí soudců Okresního soudu v Sokolově. 6. ledna navštívil naši školu JUDr. Milan Tomeš, soudce trestního práva, který si pro žáky připravil zajímavou přednášku na téma Trestní právo. Žáci se díky přednášce seznámili se základními pojmy z trestního práva a měli možnost ptát na otázky, které je v souvislosti s touto problematikou zajímaly. 13. ledna pak celá třída navštívila budovu okresního soudu, v níž se v jedné z jednacích síní setkali se soudci Mgr. Timmem Šmehlíkem a JUDr. Martinou Burachovičovou.

Ti připravili pro naše žáky úvod do občanského práva a poté si tři žáci vyzkoušeli roli senátu. Měli rozhodnout soudní spor o údajné půjčce 50 000 Kč, kterou dlužník odmítl vrátit. V následné diskuzi žáci přiznali, že rozhodování vůbec nebylo jednoduché a práci soudců zhodnotili jako velmi náročnou a zodpovědnou.