Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Život za mřížemi

Zveřejněno: pátek 24. červenec 2015 4:55 Napsal Mgr. Petra Šišková

 V pondělí 9. února navštívili naši školu zaměstnanci Vězeňské služby ČR z Věznice Kynšperk nad Ohří. Žáci 9. tříd tak měli jedinečnou příležitost seznámit se s fungováním vězeňské služby, režimem ve vězení, zajištěním bezpečnosti ve věznicích, apod. Celou přednášku vedl pan PaedDr. Milan Pfeifer – psycholog, který vysvětlil dětem, jakým způsobem se s odsouzenými ve vězení pracuje tak, aby se po výkonu trestu mohli zařadit pokud možno bez větších problémů do běžného života. Zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu pan Zolotar promluvil o vězeňském systému v ČR obecně, představil věznici v Kynšperku nad Ohří, zmínil režim, který ve vězení funguje. Od speciální pedagožky Mgr. Vorlíčkové se žáci dozvěděli, jak probíhá vzdělávání ve věznicích, jaké možnosti vzdělávání odsouzení mají a také jak probíhá prakticky výuka a (pře)výchova ve vězení. Kromě zaměstnanců věznice přijeli s žáky besedovat také dva mladí odsouzení, kteří si v Kynšperku odpykávají svůj trest.

Jejich životní příběhy byly pro naše deváťáky velmi zajímavé už jen tím, že se jednalo o lidi jim věkem velmi blízké. Oba se k trestné činnosti dostali díky drogám, s nimiž začali experimentovat ve velmi nízkém věku, takže přednáška byla zároveň - dle mého názoru – účinnou prevencí před užíváním drog. Žáci měli možnost ptát se jak zaměstnanců věznice, tak odsouzených. Ti odpovídali velmi ochotně, přestože některé otázky pro ně musely být asi nepříjemné. Ze zkreslených informací, které o vězeňství a jeho fungování děti měly z filmů a seriálů, se po tomto setkání staly informace konkrétní a skutečné. Za to si všichni účastníci zaslouží velký dík.

Beseda byla zařazena do výuky předmětu Výchova k občanství a zdraví, kde se mimo jiné velmi intenzivně zabýváme právním povědomím, právními odvětvími i sankcemi za případné porušení práva. Kromě této besedy absolvovali žáci v průběhu školního roku také přednášku soudce trestního práva JUDr. Milana Tomeše, návštěvu Okresního soudu v Sokolově, kde si mohli vyzkoušet role členů senátu při fiktivním soudním řízení a v měsíci březnu je ještě čeká návštěva soudního líčení z oblasti trestního práva.

Mgr. Petra Šišková

ZŠ Sokolov, Rokycanova 258