Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Hledání pokladu čarodějnice Agáty

Zveřejněno: středa 22. červenec 2015 12:12 Napsal Vychovatelky ŠD

 Ve čtvrtek 30. 4. se během odpolední ŠD konala akce hledání pokladu čarodějnice Agáty. Společně s dětmi a vychovatelkami jsme se vydaly na Areál Bohemie. Děti dostaly kartičky s čísly a úkoly a vydaly se je plnit. Nejdříve kreslily svojí čarodějnici a poté se vydaly po Areále hledat lístečky s kvízovými otázkami. Děti se nadšeně rozeběhly a začali hledat. Hned co odpověděly na všechny otázky sešly se s paní vychovatelkou u posledního úkolu, jehož znění bylo ,, Hledej poklad“. Všechny děti se rozutekly do určeného prostoru a hledaly. Po úspěšném nalezení si děti poklad spravedlivě rozdělily. Děti byly nadšené, bylo to pro ně zábavné povyražení. Poté jsme se kvůli nevhodným podmínkám počasí vydaly zpět do budovy školy.  

 

druzinaakce