Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Šikovný školák 2019

Zveřejněno: pondělí 27. květen 2019 5:26 Napsal Mgr. Michaela Frýdlová

 Ve čtvrtek 23. května 2019 se v areálu Baníku Sokolov uskutečnila akce Šikovný školák. Šlo o sportovně bezpečnostní akci, kterou zorganizoval FK Baník Sokolov, Nemos Sokolov a složky IZS. Akce byla určena pro žáky prvních a druhých tříd základních škol. Za naši školu se zúčastnily třídy 1. A, B a 2. A, B, C. Žáci si zasportovali, plnili úkoly ze zdravovědy, dopravní výchovy i z oblasti osobního bezpečí a dozvěděli se nové informace o práci hasičů. Akce se dětem velice líbila a na památku obdrželi malou odměnu. Text a foto M. Frýdlová. 

 skolakBB

skolakAA