Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Šikovný školák 2019

Zveřejněno: pondělí 27. květen 2019 5:26 Napsal Mgr. Michaela Frýdlová

 Ve čtvrtek 23. května 2019 se v areálu Baníku Sokolov uskutečnila akce Šikovný školák. Šlo o sportovně bezpečnostní akci, kterou zorganizoval FK Baník Sokolov, Nemos Sokolov a složky IZS. Akce byla určena pro žáky prvních a druhých tříd základních škol. Za naši školu se zúčastnily třídy 1. A, B a 2. A, B, C. Žáci si zasportovali, plnili úkoly ze zdravovědy, dopravní výchovy i z oblasti osobního bezpečí a dozvěděli se nové informace o práci hasičů. Akce se dětem velice líbila a na památku obdrželi malou odměnu. Text a foto M. Frýdlová. 

 skolakBB

skolakAA