Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Jarní jarmark radosti

Zveřejněno: pátek 3. květen 2019 5:33 Napsal Mgr. Petra Šišková

V sobotu 27. dubna se v naší škole konal první Jarní jarmark radosti. Nabídl celou řadu obchůdků, workshopů a vystoupení. Kromě rukodělných, uměleckých i dětských výrobků návštěvníci mohli zakoupit také čaje, bylinné produkty, koření, mohli se občerstvit u stánků s palačinkami, kebabem, sladkostmi, dát si Kávu za dobrý skutek. Workshopy nabízely pískování, malování akrylem, jógu smíchu, korálkování, výrobu šperků. Uskutečnila se hudební, dramatická, pěvecká a zvířecí vystoupení. Jarmark nabídl skutečně pestrý program na celou sobotu a navštívily ho stovky lidí. Dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje výrobků bude věnován na nákup ipodů pro lidi neslyšící a s vadami řeči. Jarmark jsme pořádali ve spolupráci se společností Dolmen, z. ú. a všem dobrovolníkům z řad žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků a zaměstnanců Dolmenu děkujeme za jejich práci. Především díky nim byl jarmark tak úspěšný, že se stane další tradicí na naší škole.