Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Jarní jarmark radosti

Zveřejněno: pátek 3. květen 2019 5:33 Napsal Mgr. Petra Šišková

V sobotu 27. dubna se v naší škole konal první Jarní jarmark radosti. Nabídl celou řadu obchůdků, workshopů a vystoupení. Kromě rukodělných, uměleckých i dětských výrobků návštěvníci mohli zakoupit také čaje, bylinné produkty, koření, mohli se občerstvit u stánků s palačinkami, kebabem, sladkostmi, dát si Kávu za dobrý skutek. Workshopy nabízely pískování, malování akrylem, jógu smíchu, korálkování, výrobu šperků. Uskutečnila se hudební, dramatická, pěvecká a zvířecí vystoupení. Jarmark nabídl skutečně pestrý program na celou sobotu a navštívily ho stovky lidí. Dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje výrobků bude věnován na nákup ipodů pro lidi neslyšící a s vadami řeči. Jarmark jsme pořádali ve spolupráci se společností Dolmen, z. ú. a všem dobrovolníkům z řad žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků a zaměstnanců Dolmenu děkujeme za jejich práci. Především díky nim byl jarmark tak úspěšný, že se stane další tradicí na naší škole.