Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Dopravní výchova v MŠ Kosmonautů

Zveřejněno: středa 20. březen 2019 8:59 Napsal Mgr. Kamila Rundová

18. 3. 2019 si naši žáci z 5.B vyzkoušeli roli učitele v mateřské škole. Zúčastnili se projektu Dopravní výchova v mateřské škole Kosmonautů. Pomocí scének, které se s lektorkou naučili ,předváděli dětem ,jak se chovat na chodníku, chodit po chodníku, jak přecházet vozovku, proč si nesmí hrát u vozovky, jaké oblečení musí nosit, aby byly děti ve tmě vidět atd. Žáci si připravili 4 stanoviště a dětem vysvětlovali, jak přecházet vozovku a ukazovali obrázky různých situací. Společně si užili krásné dopoledne. Páťáci byli velmi šikovní, pěkně se k dětem chovali a paní lektorka i paní učitelky ve školce je chválili.  

 doprvychova1

doprvychova2