Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Dopravní výchova v MŠ Kosmonautů

Zveřejněno: středa 20. březen 2019 8:59 Napsal Mgr. Kamila Rundová

18. 3. 2019 si naši žáci z 5.B vyzkoušeli roli učitele v mateřské škole. Zúčastnili se projektu Dopravní výchova v mateřské škole Kosmonautů. Pomocí scének, které se s lektorkou naučili ,předváděli dětem ,jak se chovat na chodníku, chodit po chodníku, jak přecházet vozovku, proč si nesmí hrát u vozovky, jaké oblečení musí nosit, aby byly děti ve tmě vidět atd. Žáci si připravili 4 stanoviště a dětem vysvětlovali, jak přecházet vozovku a ukazovali obrázky různých situací. Společně si užili krásné dopoledne. Páťáci byli velmi šikovní, pěkně se k dětem chovali a paní lektorka i paní učitelky ve školce je chválili.  

 doprvychova1

doprvychova2