Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Příměstské tábory 2019

Zveřejněno: úterý 8. leden 2019 7:08 Napsal Mgr. Petra Šišková

Příměstské tábory jsou tábory, které probíhají od rána do odpoledne a poté si rodiče odvedou své děti domů. Příměstské tábory pořádáme hlavně proto, abychom pomohli zpříjemnit dětem léto v době, kdy jsou rodiče v práci a rodičům pomohli s „hlídáním dětí“.  

 Pozor ! : Tábor Angličtina hrou a tábor Cesta za poznáním je již plně obsazen !

 

 

tabulka tabor

 Zveme všechny kluky a holky na týdny plné zábavy, pohybu, výletů, malování, zážitků a kamarádů.      

Cena zahrnuje:

 • program uzpůsobený hlavnímu tématu
 • pobyt venku, výlety, malování, zpívání, tancování, sportování, hry, zábavu, atd.
 • celodenní stravu – 2x svačina, oběd a pití (v případě celodenního výletu jídlo zajišťují rodiče)
 • odměny a ceny pro každé dítě
 • dopravu a vstupné v případě celodenního výletu

 

Pro koho jsou tábory určeny:

Pro děti ve věku od 7 do 15 let. Maximální kapacita děti na jednom příměstském táboru je 15 dětí. Děti jsou pod dohledem dvou pedagogických pracovníků.

 

Průběh dne:

 • převzetí dětí – 7:45 – 8: 00
 • dopolední program – 8:00 – 11:00
 • oběd – 11:00 – 12:00
 • odpolední program – 12:30 – 15:45
 • odchod dětí - 15:45 – 16:00

 

Co mají mít děti s sebou :

 • každý den – batoh a pití v lahvi
 • specifické věci dle konkrétního tábora
 • první den tábora – kopii očkovacího průkazu a kartičku zdravotní pojišťovny, v první den tábora rodiče podepisují potvrzení o bezinfekčnosti
 • hlavně dobrou náladu

 

Přihláška na tábor - zde