Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Výlet do Polska 2018

Zveřejněno: čtvrtek 20. prosinec 2018 6:11 Napsal žák Pavel Plesník

 Všechno to začalo asi ve tři hodiny ráno, kdy věřím, že se nikomu nestávalo příliš příjemně. Po menších komplikacích při vstávání se ale všichni nakonec dostavili a mohlo se jet. Cesta probíhala příjemně a bez potíží, páni řidiči řídili opatrně, tudíž většina lidí v autobuse spíš pospávala nebo poslouchala písničky. Jen občas si někdo hlasitěji povídal, ale to byla spíše výjimka. Při příjezdu do Polska na nás dýchla různorodá atmosféra.

Krakov je zvláštní město plné barev a velmi zajímavé architektury. Po krásné prohlídce Krakova a jeho památek jsme se ubytovali v dost obstarožně vypadajícím hotelu Alf, který, pokud mám být upřímný, nevypadal příliš vábně, ale nakonec nebyl zas takový, jak se na první pohled zdálo. Zevnitř vypadal pěkně a jako hotel bych ho hodnotil vcelku kladně. Později jsme se prošli do moc pěkného obchodního centra, kde jsme měli možnost si koupit dárečky. Následovala noc v hotelu, která byla příjemná a klidná. Druhý den ráno jsme se najedli, sbalili si věci a vyrazili do nádherných a zajímavých solných dolů Wieliczka, které pro nás všechny byly skvělým zážitkem. Někteří měli možnost si poslechnout prohlídku i v angličtině, a tak si vyzkoušeli své znalosti v cizím jazyce. O celé této části výletu si troufnu tvrdit, že byla jako procházka růžovým sadem.

Návštěva koncentračního tábora Auschwitz ovšem byla jako ledová sprcha. Zcela určitě jsme toho asi všichni hodně pochopili, minimálně to, že hrůzy válek, vraždění a mučení lidí provázeli lidstvo od nepaměti. Ovšem tváří v tvář takové krutosti a nelidskosti se dá jen těžko čelit bez toho, aby to v nás nezanechalo následky. Myslím, že každý, kterého jen trochu zajímá historie, by měl do Auschwitzu jet, aby poznal, vnímal a pochopil vše, co tam uvidí. Nikdy nesmíme dopustit, aby se takové hrůzy opakovaly! Po takto nabitém programu se jelo domů a myslím, že jsme si všichni odnesli spoustu zážitků. Tento výlet by ale nebyl tak dobrý beze všech lidí,kteří se ho zúčastnili, a můj výhradní dík patří hlavně paním učitelkám,které to s námi takhle brilantně zvládly. Obecně jsme to všichni přežili ve zdraví a řekl bych, že se tento výlet výjimečně vydařil.

Pavel Plesník