Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Výtěžek z burzy hraček předán

Zveřejněno: pondělí 17. prosinec 2018 12:50 Napsal Mgr. Petra Šišková

 Ve čtvrtek 13. 12. navštívil naši školu Kubík se svojí maminkou a třítýdenní sestřičkou. Kubíkovi jsme předali částku 20 000 Kč v rámci Dobrého anděla. Tato částka byla nasbírána na burze hraček. Kromě finanční částky dostal Kubík i spoustu krásných dárků. Setkání Kubíka s hlavními organizátory burzy hraček - třídou 7. A - zprostředkovala paní učitelka Lada Měřínská.