Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Kurzy prevence závislostí

Zveřejněno: sobota 15. prosinec 2018 5:35 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Jsem na něčem/někom závislý? Jak to vypadá? Co mi to přináší, nebo bere? Jakou cestu si mohu zvolit? To byla témata pro osmáky ve dnech 4. a 5. 12. S překvapením jsme sledovali jejich vyzrálost, když v hraných scénkách s nekompromisními lektory prokázali schopnost komunikace, zdravé sebevědomí a sílu odmítnout nabízenou látku. Vyzkoušeli si výuku zážitkem a báječně spolupracovali. Děkujeme.

 

  

 anglie2

zavislost 1