Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Vánoční jarmark na Centrálce

Zveřejněno: čtvrtek 13. prosinec 2018 10:49 Napsal Mgr. Petra Šišková

11. prosinec patřil na naší škole vánočnímu jarmarku. Po celé týdny naši žáci v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a ve školní družině či klubu vyráběli a připravovali vánoční dekorace, ozdoby, svícny a dárky. A nabídka byla opravdu bohatá. Rodiče, prarodiče a přátelé školy mohli celé odpoledne kromě nakupování také poslouchat zpěv vánočních koled hudebního kroužku paní učitelky Evy Mokré, čtení příběhů s vánočními motivy, nebo ochutnat z bohatého občerstvení, které v rámci hodin světa práce připravili žáci II. stupně. I přes chladné počasí byla účast vysoká. Tímto děkujeme všem, kteří náš jarmark navštívili a pomohli sesbírat částku 28 000 korun. Ta bude letos poprvé věnována žákům naší školy, neboť jsou to právě oni, kteří celý rok pomáhají potřebným (např. burzou hraček), přináší radost do míst, kde jí moc nebývá (pravidelné návštěvy DOP D. Rychnov, DKS Svatava) a vzorně reprezentují školu. Velký dík patří zároveň našim učitelům, vychovatelkám, asistentům pedagoga a provozní zaměstnancům, kteří se na přípravě a realizaci vánočního jarmarku podíleli.