Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

PROJEKT EDISON - HLEDÁME UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY

Zveřejněno: středa 27. červen 2018 5:45 Napsal Mgr. Olga Eichnerová

Vážení rodiče, Naše škola se v týdnu od 16. září do 23. září již po čtvrté zúčastní projektu EDISON pořádaného agenturou AISEC. Do školy během tohoto týdne bude docházet 6-8 VŠ studentů (věk cca 20 let) z různých zemí světa a v rámci hodin angličtiny některým třídám prvního i druhého stupně představí svoji zem i kulturu pomocí prezentací a dalších aktivit – vše v anglickém jazyce. Škola zajistí studentům oběd ve školní jídelně a na Vás se obracíme s prosbou, zda byste byli ochotni jednomu nebo více studentům poskytnout během tohoto týdne ubytování, jídlo a ukázat mu/jí Sokolov a okolí. V případě zájmu Vám budou poskytnuty další informace na osobní schůzce. Schopnost domluvit se v angličtině nutná.