Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Koncert žáků školy v MDK Sokolov 9.5.2018

Zveřejněno: pátek 11. květen 2018 4:58 Napsal Mgr. Eva Mokrá dipl.um.

Ve středu 9. 5. se uskutečnil velký koncert žáků naší školy v MDK Sokolov. Vystoupili žáci hudebního kroužku a též sólisté- Elen Boroličová (zobcová flétna), Jiří Novotný (zobcová flétna), Jan Hábel (sólový zpěv), Ondřej Valtera (violoncello), Tereza Pomahačová (sólový zpěv), Karolína Langrová (sólový zpěv), Andrea Brunclíková (sólový zpěv), Aneta Havlová (trubka, zobcová flétna), Michal Honzák (kytara), Vendula Brožová (klavír). Koncert se konal dopoledne v 9:00 a 10:00 hod. pro žáky a pedagogy školy. Odpolední koncert byl od 15:00 hod pro rodiče. Vystoupení se žákům vydařila. Touto cestou bych chtěla poděkovat za vzornou reprezentaci. Poděkování patří též paní pedagogické asistentce Dubajové.

koncert