Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Pozdravy ze Saalfeldu

Zveřejněno: neděle 29. duben 2018 5:02 Napsal Mgr. Michaela Zímová, Mgr. Olga Eichnerová

Už 14 let udržujeme přátelské vztahy s partnerskou školou v německém Saalfeldu. Naši žáci vždy po dvou letech navštěvují 1. stupeň běžné a Montessori základní školy, která nese jméno Marca Pola. Jejím cílem je radost z objevování a experimentů. V úterý 24. 4. byly ke spolupráci pozvány děti z 5. ročníků (5. B a C). Obdivovali jsme společně moderní budovu s krásným hřištěm, pozemky a výjimečným zázemím. Měli jsme možnost nahlédnout do výuky a zúčastnit se sportovních her. Na závěr jsme se tradičně pokochali krápníkovými jeskyněmi. Návštěvu jsme si užili, nadchla nás přátelská atmosféra a vstřícnost.

Za rok se těšíme na příjezd saalfeldských žáků a učitelů k nám. Paní učitelce Beňadikové a Riplové děkujeme za přípravu dárečků a pomoc při organizaci. 

Saalfeld4

Saalfeld3

Saalfeld2

Saalfeld1