Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2018-2019

Zveřejněno: čtvrtek 19. duben 2018 12:51 Napsal Super User

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2018-2019

 

 

  

 

Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2018-2019 do 1. ročníků od 3. 9. 2018
         
Rozhodnutí číslo Přijetí   Rozhodnutí Přijetí
2 ANO   45 ANO
3 ANO   46 ANO
4 ANO   47 ANO
5 ANO   48 ANO
6 ANO   49 ANO
10 ANO   52 ANO
12 ANO   54 ANO
13 ANO   55 ANO
14 ANO   57 ANO
15 ANO   58 ANO
14 ANO   60 ANO
17 ANO   61 ANO
18 ANO   65 ANO
19 ANO   68 ANO
20 ANO   69 ANO
21 ANO      
22 ANO      
24 ANO      
25 ANO      
26 ANO      
27 ANO      
28 ANO      
29 ANO      
30 ANO      
32 ANO      
33 ANO      
34 ANO      
35 ANO      
36 ANO      
38 ANO      
39 ANO      
40 ANO      
41 ANO      
42 ANO