Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Poznávací zájezd do Anglie 2018

Zveřejněno: neděle 8. duben 2018 5:08 Napsal Mgr. Eva Píšová

Na konci března dostali žáci naší školy opět šanci zúčastnit se poznávacího zájezdu do Anglie. První den jsme strávili prohlídkou Londýna a jeho nejslavnějších památek – Tower Bridge, Katedrála sv. Pavla. Poté jsme odjeli do Oxfordu k hostitelským rodinám. Druhý den nás čekalo rodné město W. Shakespeara Stratford nad Avonou a prohlídka Warwicku, jednoho z nejkrásnějších hradů v Anglii. Poslední den se nesl ve znamení lázeňského města Bath a mýty opředeného Stonehenge. Zájezd zakončila návštěva hradu Windsor, odkud jsme pokračovali dále do Londýna, kde jsme se vyfotili na Trafalgarském náměstí a prohlédli si celé město z největšího vyhlídkového kola v Evropě – Londýnského oka. Nakonec jsme společně povečeřeli v čínské restauraci.

Pochvala patří žákům, kteří celý zájezd bez problémů zvládli, a to včetně komunikace v anglickém jazyce, a velký dík paní průvodkyni za perfektní výklad a organizaci zájezdu.  

anglie2

anglie1