Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Poznáváme Evropskou unii

Zveřejněno: neděle 18. březen 2018 15:08 Napsal Mgr. Naďa Beňadiková

Dne 1. března proběhla pro žáky 5. tříd beseda pod názvem Cestujeme po EU, která žákům přiblížila kulturu a život v jednotlivých evropských státech. Žáci se seznámili se státními symboly těchto zemí, s hlavními městy, se zvyky a tradicemi, významnými osobnostmi, s památkami. Další beseda proběhla dne 13. března pro žáky 4. tříd na téma Velikonoce v EU. Žáci měli možnost podrobněji poznat velikonoční tradice v jednotlivých zemích Evropy. Obě besedy se dětem líbily a zajímavou formou rozšířily znalosti o státech Evropy. Besedy připravil p. Čermák z Eurocentra Karlovy Vary.

Organizaci zajistila N. Beňadiková.

IMG 0012