Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Tři dny o závislostech (20. – 21. 11.)

Zveřejněno: pondělí 27. listopad 2017 4:30 Napsal Mgr. Michaela Zímová

V osmém ročníku se tradičně nejvíce věnujeme tématu závislostí. Setkání s lektory z Odyssey přináší každý den mnoho otevřených odpovědí k této problematice. Žáci během 6 hodin sami přicházejí na to, na čem vlastně člověk závislosti získává, jak se jim vyhnout, jak jim vzdorovat a ubránit se. Nejdůležitějším motem je, že si svou cestu volí každý sám a má možnost volby. Je hezké sledovat žáky při procesu získávání sebevědomí nebo při učení se odmítat nabízené „drogy“. Účastníci kurzu se učí odolávat skupinovému tlaku a poznávají, jak se při tom cítí. Velmi oceňujeme jejich otázky bez studu, odvahu při nácviku, vyjadřování vlastních postojů k zdravému/nezdravému způsobu života.