Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Beseda žáků 9.B

Zveřejněno: čtvrtek 9. listopad 2017 11:51 Napsal Mgr. Jana Krejzová

V úterý 24. 10. 2017 měli žáci 9. B možnost besedovat s panem Heřmanem Volfem, který je od 40-ti let na vozíčku.

Pan Volf vyprávěl o jeho nešťastné minulosti a poučoval nás, na co bychom si měli dávat v životě pozor. Založil také organizaci, která se nazývá „Cesta za snem“. Touto organizací chtěl lidi s nějakým hendikepem přesvědčit, že i oni mohou jít za svým snem a nemusí se za to stydět Tato organizace pořádá každoročně mnoho akcí i závodů. Například Kvadriatlon, který se skládá z plavání, z jízdě v kanoi, jízdě na kole a střelbě. Dále se pořádá Na handbiku křížem krážem Evropou, zážitkový víkend, pražský cyklomaraton a mnoho dalších.

Tato beseda se nám velice líbila. Velmi nás zaujal jeho smutný příběh a se smutkem na srdci jsme ho naslouchali. Jsme vděční, že nám pan Volf umožnil dostat se k tomuto tématu blíže.

Magdalena Wagnerová, 9.B