Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Exkurze do Černošína 2017

Zveřejněno: úterý 10. říjen 2017 5:34 Napsal Mgr. Lenka Pisárová

2. a 3. října se žáci 6. ročníků zúčastnili odborné exkurze na skládku a třídírnu odpadu v Černošíně. Prohlídka areálu včetně odborného výkladu trvala téměř 3 hodiny. Žáci se zde dozvěděli vše o průběhu skládkování.Od samotného založení až po její následnou rekultivaci.

Veškeré procesy měli žáci možnost spatřit na vlastní oči. Žáci procházeli celým provozem třídírny odpadu a skládky. Zde měli možnost vidět dotřiďování separovaného odpadu (papíru, plastů), který se nadále vykupuje k dalšímu zpracování. Následně si žáci prošli naučnou stezkou, která prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného plynu vyráběna elektrická energie.

Exkurze byla přínosná a žáci se přesvědčili o tom, že třídit odpad opravdu smysl má.

Exkurze byla financována Krajským úřadem Karlovy Vary. 

IMG 4577

IMG 4572