Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Ochrana člověka za mimořádných situací 2017

Zveřejněno: neděle 6. srpen 2017 5:45 Napsal Mgr. Lada Měřínská

Dne 23. 6. 2017 se na naší škole uskutečnil den věnovaný ochraně člověka za mimořádných situací.

V tomto roce měli žáci naší školy možnost navštívit Hasičský sbor v Chemických závodech v Sokolově, kde byli seznámeni s náplní práce hasičského sboru.

Některé třídy si vyzkoušely první pomoc pod vedením zdravotního personálu.

Nejmladší žáci druhého stupně navštívili ranč Vránov, kde se jim věnovali zaměstnanci psího útulku. Zde děti při procházce se psy plnily úkoly a seznámily se s životem na Ranči – Vránov . Novinkou letošního roku byla návštěva pana kpt. Ing. Vladimíra Hankeho, který se svými kolegy zasvětil žáky do branné výchovy a žáci devátých a osmých ročníků měli příležitost si vyzkoušet střelbu z laserových zbraní. V sokolovském parku si žáci na připravené trase ověřili své znalosti z branné výchovy formou zábavného testu.

Věřím, že se žákům den líbil a odnesli si mnoho zajímavých zážitků. Všem, kteří nám pomohli tento den uskutečnit, moc děkuji.