Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Dopisy do Marseille

Zveřejněno: pátek 30. červen 2017 5:02 Napsal Iveta Wiliams

V měsíci dubnu roku 2017 se díky paní učitelce Brožové měli žáci naší školy možnost podílet na mezinárodní akci, která se konala ve spolupráci s jednou z francouzských škol sídlících v Marseille. Zapojeni byli žáci 3., 4., 5. a 8. ročníků jazykových tříd, kteří měli za úkol napsat dopisy stejně starým žákům na francouzské škole. V dopisech se rozepsali nejen o sobě, ale také o tom, co je ve škole baví, jaké mají koníčky a v závěru položili i několik otázek adresátovi. Někteří se toho chopili velice zodpovědně a přimalovali i obrázek či ozdobili obálku. Dopisy vypadaly skvěle. Všem dětem, které se akce zúčastnily, moc děkujeme a budeme rádi, když v podobné spolupráci bude možné pokračovat i v následujících letech. Akci pomáhaly zajistit paní učitelky Williamsová, Eichnerová a Chladová.  

 

Marseille1