Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Sedmáci v Domu klidného stáří ve Svatavě

Zveřejněno: pátek 16. červen 2017 6:17 Napsal Mgr. Marie Kadlecová

Další školní rok končí a pro třídu 7. C to byl rok, kdy se takovými jejich novými " spolužáky" stali stařenky a stařečkové z Domu klidného stáří ve Svatavě. Vlastně převzali štafetu po loňské 9. A, která tam docházela po tři roky. Zpočátku to pro nás nebylo vůbec lehké. Najednou se ocitnout tváří v tvář stáří se vším, co s tím souvisí, bylo pro mnohé z nás takovou první malou životní zkouškou. Po každé další návštěvě však začaly obavy a napětí pomalu mizet a dnes se už na setkání těšíme. Snažíme se stařečky svou přítomností vytrhnout z každodenního jednotvárného rituálu, dozvídáme se od nich tolik zajímavostí z jejich dětství, vyrábíme jim vždy drobné dárečky pro radost. Vlastně se dál učíme - a naším učitelem je sám život. Milí sedmáci, myslím si, že jste v zkoušce obstáli. Tak na viděnou v září. 

 Odkaz na fotogalerii - zde