Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Ve Světě záchranářů

Zveřejněno: úterý 14. březen 2017 6:28 Napsal Jitka Marešová

Dne 13. 3. 2017 jsme v rámci rozšíření našich znalostí chování v rizikových situacích navštívili v Karlových Varech Svět záchranářů – Centrum zdraví a bezpečí. Lektoři jsou zkušení záchranáři. Názorně a srozumitelně nás na modelových situacích učili správně reagovat v krizových situacích, správně komunikovat s tísňovou linkou, poskytnout první pomoc, ošetřit zranění, provést resuscitaci a chránit se před případnými riziky. Program trval tři hodiny, byl to pro nás zajímavě a poučně strávený čas.  

 

 

zachranari4

zachranari3

zachranari2

zachranari1