Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Exkurze žáků devátých ročníků do ept connector

Zveřejněno: pátek 3. březen 2017 12:13 Napsal Mgr. Petra Šišková

Stalo se již tradicí, že žáci devátých ročníků navštěvují velké firmy regionu, kde se seznamují nejen s výrobní činností, ale i možnou nabídkou pracovních příležitostí. Již potřetí jsme zavítali do firmy ept connector s. r. o., ale tentokrát ne do Svatavy, ale do nově otevřené haly v Habartově. Firma ept connector se zabývá výrobou a prodejem elektronických a elektrotechnických součástek, bez jejích komponentů si dnes provoz čehokoli - od počítačů po letadla - není možné představit. A bylo co obdivovat. Čistý, velký a bezpečný provoz s nejmodernějším vybavením, nástrojárnu, obrobnu i oddělení vývoje. Žáci byli rovněž seznámeni s nabídkou pracovních míst v této firmě i s odkazem na střední školy, které potřebné technické obory nabízí. Doufejme, že i tato exkurze pomůže přilákat do technických oborů tolik potřebné zájemce.