Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Besedy o dospívání

Zveřejněno: pátek 27. leden 2017 6:12 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Na 2. stupni jsme se znovu setkali s lektorkou MP Education, Mgr. Podlahovou a prodiskutovali jsme s ní aktuální témata. Chlapci šestých ročníků živě debatovali o svém fyzickém, psychickém a sociálním dospívání, pubertě a jejích nástrahách. Při besedě se prolínaly zvědavost a stud posluchačů.

Pro sedmáky bývá tradičně přínosem osvěta o mínusech a plusech informačních technologií a o rizicích sociálních sítí. V osmých třídách se žáci vraceli k problému „kdo jsem JÁ?“. Důraz byl kladen na zodpovědnost dospívajících, rizika a experimenty v tomto věku. Zajímavé je hledání odpovědí na otázky „jak vycházet s rodiči, jak hledat svobodu a jak přistupovat k pravidlům, která nám stanovuje rodina“.

Deváťáci zakončují svůj cyklus besed o rizikových faktorech dospívání dilematem „bát či nebát se?“. Lektorka zmiňuje rozdílné způsoby života, vzorce sexuálního chování, život v různorodých rodinách a vliv těchto faktorů na dospívání. Děkujeme všem za jejich postoje, poznatky a ochotu naslouchat.