Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Vánoční jarmark potěšil i pomohl

Zveřejněno: úterý 3. leden 2017 6:37 Napsal Mgr. Petra Šišková

Příjemné a velmi povedené zakončení kalendářního roku zrealizoval na naší škole žákovský parlament. V jednotlivých třídách na I. i II. stupni a ve školní družině vyrobili žáci krásné vánoční dárky a dekorace, které ve středu 21. prosince nabízeli k prodeji na školním dvoře. Rodiče, prarodiče i přátelé školy tak měli možnost dokoupit na poslední chvíli opravdu originální vánoční dárky. K poslechu se zpívaly koledy, k vidění byl živý betlém tvořený žáky, i občerstvení, které nachystaly paní učitelky. Výtěžek z prodeje byl krásných osm tisíc korun, které žákovský parlament předal hned ve čtvrtek mamince nemocného chlapečka ze Svatavy. Snad tyto peníze pomohou rozzářit jedny dětské oči a my jsme rádi, že se podařilo začít novou pěknou tradici v rámci školních akcí. Dík patří všem, kteří se na realizaci jarmarku účastnili – pedagogům, žákům, rodičům a provozním zaměstnancům. Budeme se těšit i příští rok!  

vanocnitrhy 4

vanocnitrhy 3

vanocnitrrhy 2

vanocnitrhy 1