Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Předvánoční burza

Zveřejněno: pátek 16. prosinec 2016 9:07 Napsal Mgr. Petra Šišková

Předvánoční čas nás všechny nutí se pozastavit a zapřemýšlet, komu bychom mohli pomoci. Na naší škole se již desátým rokem snažíme pomáhat dětem, které nemají jednoduchý osud. Většinou se jedná o děti trpící onkologickým onemocněním, nebo děti, které jsou odkázány na pomoc druhých. Jsem šťastná, že se nám za posledních deset let podařilo pomocí burzy vybrat kolem 150 000 korun. Jednotlivé částky pomohly v minulých letech např. sokolovské nemocnici a v poslední době přispíváme nadaci Dobrý anděl. Vždy byla naše pomoc směřována dětem z našeho regionu. Letošní ročník byl tak trochu jubilejní a podařilo se vybrat rekordních 18 700 korun. I proto jsme se rozhodli věnovat část peněz na nákup drobných dárků pro seniory v Domově ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, s nímž dlouhodobě spolupracujeme.

Jednalo se o seniory, za nimiž dlouhodobě nikdo nechodí, a to ani o Vánocích. Výše výtěžku není zásluha jen učitelů a dětí, ale dík patří i rodičům, kteří dětem na prodejní akci hraček vše připravili. Myslím si, že pomoc druhým by se pro všechny měla stát samozřejmostí nejen v předvánoční čas, ale po celý rok. S přáním šťastného roku 2017 za naši školu organizátor burzy Mgr. Lada Měřínská.