Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Návštěva školského ombudsmana na naší škole

Zveřejněno: pátek 16. prosinec 2016 9:03 Napsal Mgr. Petra Šišková

Ve středu 14. prosince jsme na naší škole přivítali vzácnou návštěvu. Zavítal k nám nový školský ombudsman PaedDr. Ladislav Hrzal. Spolu s vedením školy ho přivítali také zástupci města – pan starosta Jan Picka, paní místostarostka Renata Oulehlová a paní tajemnice Simona Randová. Svou návštěvu začal pan ombudsman v první třídě, kde mu byl představen projekt Čteme společně – projekt zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti a také na prevenci šikany mezi žáky. Naši prvňáčci se setkávají s žáky osmé třídy, spolu čtou, tvoří a tráví čas. Stávají se z nich kamarádi, kteří se na sebe těší a nemají potřebu si ubližovat. Pan ombudsman projekt velmi ocenil a poděkoval představitelům města i městské policii, které projekt dlouhodobě finančně podporují. Dalším projektem, který ho zaujal, je právě se rodící akce Posaďte se, prosím, která spočívá v prohloubení spolupráce rodičů se školou. Ta bude spočívat ve výrobě laviček, které se následně rozmístí po Sokolově.

Pan ombudsman se dále setkal se zástupci žákovského parlamentu. Ti na něj měli přichystané nejen všetečné otázky, ale zjišťovali také, co vlastně pozice ombudsmana obnáší a jaká je náplň jeho činnosti. Po obědě se pan Hrzal setkal se zástupci ostatních sokolovských základních škol. Z diskuze vzešlo mnoho podnětů, které budou předány nejen ministryni školství, ale i jednotlivým ministerským odborům. Děkujeme za účast především vedení a pedagogům ze ZŠ Křižíkova a ZŠ Švabinského. Doufejme, že školský ombudsman nebude jen formální funkcí, ale bude mimo jiné aktivně přispívat ke zlepšení postavení učitelů v naší společnosti.

 

ombudsman2016C

ombudsman2016B

ombudsman2016A