Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Vánoční trhy dne 21. 12. 2016 od 14:00 - 16:30

Zveřejněno: pátek 2. prosinec 2016 13:54 Napsal Mgr. Monika Sieberová

Dne 21. 12. 2016 se v odpoledních hodinách od 14:00 – 16:30 uskuteční na školním dvoře „Vánoční trhy“, kde si za symbolické ceny můžete zakoupit vánoční výrobky našich žáků. Zakoupením výrobků přispějete na dobročinné účely. V tento předvánoční čas bychom chtěli rozzářit oči chlapečka Davídka ze Svatavy, který bojuje s těžkou nemocí.

Součástí trhů bude pěvecké vystoupení žáků pod vedením paní učitelky Mokré (žáci vystoupí ve dvou časech - 14:30 hod. a 15:30 hod.). Nebude chybět živý betlém, který též ztvární naši žáci. Zahřát se budete moci teplým čajem a pochutnat si na perníčcích.

V případě, že byste měli zájem přispět nějakým výrobkem, který by se na trzích prodával, budeme velice rádi. Srdečně Vás zve žákovský parlament