Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Přednáška pplk. Lottese s tématem „Kyberšikana a kriminalita mladistvých“

Zveřejněno: středa 23. listopad 2016 10:00 Napsal Mgr. Michaela Zímová

22. 11. 2016 navštívil naši školu kriminalista Mgr. Josef Lottes a hovořil s  žáky 7., 8. a 9. ročníků na téma kriminalita mládeže, počítačová kriminalita, šikana a kyberšikana.

Pplk. Josef Lottes je špičkový kriminalista s letitou praxí. U Policie ČR je od roku 1973. Pracoval na kriminální policii  nejprve na úseku kriminality mládeže, pak na úseku vloupání do bytů, později byl vedoucím skupiny pro násilnou a mravnostní trestnou činnost. Dále působil na krajském ředitelství PČR Praha – oddělení vražd – v různých funkcích, od r. 2002 byl vedoucím oddělení vražd. Od r. 2012 pracoval na Policejním prezidiu ČR. Jeho tým patřil s více než 90% objasněností mezi světovou špičku. Vyšetřil přes 1000 případů vražd.

Během přednášky se účastníci seznámili s řadou pojmů, např. co je trestní odpovědnost, trestný čin, sexuální obtěžování, aj. Přednášející vysvětlil nebezpečí porušování autorského práva při stahování z internetu, či nebezpečí plynoucí ze seznamování po internetu, upozornil na problematiku kyberšikany a stalkingu. Posluchače zaujaly zejména případy z praxe. Přednáška byla hrazena z projektu MP Sokolov „Podané ruce“.  

2016prednaska