Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Prevence v listopadu 2016

Zveřejněno: středa 23. listopad 2016 9:55 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Sedmé ročníky se v listopadu opět setkaly s lektory Projektu Odyssea při Kurzech prevence šikany. Během dvou dní (vždy 4h) lektoři ve třídách zjišťovali, jak vlastně žáci mezi sebou fungují. Děti se společně snažily posílit svou soudržnost. Hravými aktivitami hledaly, jak podpořit otevřenou nekonfrontační komunikaci, jak zlepšit dovednost spolupráce. Jedním z cílů bylo najít řešení konkrétních komunikačních situací a situací z každodenního života třídy. Mezi stěžejní metody patří aktivity zaměřené na prevenci šikany a podporující jednání zamezující agresi, např. hraní rolí. Všechny činnosti vedou k uvědomění, že budování pozitivních vztahů se vyplatí.

Většina žáků si tak užila dva dny v pozměněném školním prostředí a využila příležitost prožít dny se svými třídními učiteli v jiném světle.

Zároveň jsme využili návaznosti programů a důvěrně známí lektoři navštívili na jeden den i žáky osmých ročníků. Účastníci procházeli šestihodinovými Kurzy prevence závislostí. Ty tradičně interaktivně informují žáky o rizicích návykových látek. V rámci diskuse se vyjasňují mýty o drogách a závislostech. Kurz posiluje vnitřní motivaci žáků žít zdravým způsobem a rozvíjí jejich sebevědomí. Žáci postupně objevují důvody, proč se návykovým látkám vyhýbat a formulují své postoje k nim.

V programu je zahrnuto mapování zkušeností žáků, podstata a projevy závislosti, nácvik odmítání návykových látek, kulturní a sociální kontext konzumace alkoholu, drog a cigaret, sociální důsledky závislostního chování a projevy závislosti na elektronice. Jsme pyšní na to, jak otevřeně žáci při kurzu s lektory hovoří a jednají. Využívají možnosti ptát se odborníků a sdělit jim své obavy či postřehy. Věříme, že taková spolupráce má smysl!