Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Stmelovací aktivity

Zveřejněno: pondělí 3. říjen 2016 11:03 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Ve dnech 19. – 22. 9. 2016 dostali žáci šestých ročníků příležitost zúčastnit se na naší škole STMELOVACÍVH KURZŮ. Tento kurz proběhl v rámci programu na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže za finanční podpory Karlovarského kraje. Program zajišťovali zkušení lektoři z projektu Odyssea, s nimiž spolupracujeme již delší dobu.

K nejdůležitějším cílům patřilo vzájemné poznávání se ve třídě, prohloubení důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. Třídní učitelé tak viděli své nové žáčky v nevšedních situacích, což jim jistě pomůže rychleji se orientovat v novém kolektivu.

Žáci každé třídy procházeli dvoudenním zážitkovým programem v budově školy a jejím okolí. Hravé činnosti byly pro účastníky výzvou. Metodami zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy jsme se pokoušeli najít své role ve skupině. Po hrách následovala reflexe, ve které žáci pojmenovali, co si z aktivity odnesli. Využívaly se různé aktivizační metody, týmové hry, diskusní techniky a jednoduché relaxační techniky.

Snažili jsme se rozvíjet schopnost otevřeně projevovat vlastní názory a především respektovat odlišné postoje druhých. Žáci si na základě vlastních přímých zkušeností sami zformulovali pravidla chování ve své třídě. Děti se učily řešit konflikty při skupinových pracích, zaměřily se na společné zvládání krizových situací. To bývalo nejtvrdším oříškem.

Pro třídy kurzem práce na vztazích ve třídě nekončí. Všichni si snad uvědomili, že jde o sociální učení, které přetrvává a že na něm sami musí zapracovat. Teď je hlavně na nich, jestli se svého úkolu zhostí zodpovědně. Nesmí ale zapomenout hlavní hesla: důvěra – respekt – úcta!!!

Již v příštím měsíci nás čekají besedy o úskalích tohoto věku. Těšíme se.