Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Den s Tyflocentrem

Zveřejněno: pátek 30. září 2016 5:36 Napsal Mgr. Iva Brachtlová

V úterý 6. září jsme s dětmi ze 2.B zavítaly na nádvoří sokolovského zámku, kde se konal Den s Tyflocentrem. Žáky nejvíce zaujaly hry se zaměřením na zrakové postižení s využitím smyslů (hmat, čich...) a také ukázka práce s vodícími psy. Pedagogický doprovod si mohl vyzkoušet práci s tyflopedickými pomůckami, zejména s optickou lupou, kterou začínáme ve výuce využívat. Vzhledem k tomu, že naši třídu navštěvuje žák se zrakovým postižením, byla tato akce pro celou třídu velmi přínosná. 

 

děti5

děti4

děti3

Děti2

děti1