Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Setkání partnerských škol v Saalfeldu

Zveřejněno: pátek 27. květen 2016 7:40 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Na pozvání německé strany se třídy V. B a V. C vydaly na dlouhou cestu (2, 5 hodiny) do Saalfeldu. Čekalo nás milé přijetí, po němž si děti vzájemně předaly dárečky. Místní moderní školou nás provázeli malí žáčci. Téměř nová budova s mnoha hřišti a parkem nás ohromila a byli jsme rádi, když jsme se zde mohli vyřádit.

Po chutném obědě ve školní jídelně nás tiskový mluvčí přivítal na radnici města. Nejzajímavějším bodem programu byla návštěva jeskyní . Pak už nás čekala jen dlouhá zpáteční cesta plná objížděk.  

 

IMG 3997

IMG 3993

IMG 3986

IMG 3956