Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Stezka čarodějnice Agáty

Zveřejněno: úterý 10. květen 2016 10:40 Napsal Vychovatelky ŠD

V pátek 29.4.2016 se děti, kteří navštěvují školní družinu, vydaly po stezce čarodějnice Agáty. Na cestu necestu se vypravilo spousta krásných malých čarodějnic a čarodějů. Při stezce plnily děti různé úkoly, které si zapisovaly do svých karet.

Závěrem hledání bylo najít poklad známé čarodějnice Agáty. Chvíli se nedařilo poklad najít, ale nakonec byl nalezen a spravedlivě rozdělen mezi všechny hledající. Děti si odnesly z této stezky nejen zážitky, ale i čarodějnické znalosti z pohádky Malá čarodějnice. Již nyní se Agáta připravuje na novou náročnější stezku.  

 

carodejnice4

carodejnice3

carodejnice2

carodejnice1