Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Návštěva staré dobré Anglie

Zveřejněno: pondělí 11. duben 2016 5:15 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Jako vzpomínku na pobyt v Anglii 30. 4. – 4. 4. 2016 přikládáme pár fotografií. Přes všechny obavy o bezpečnost dětí se poznávací zájezd velmi vydařil. Nejvíce nám přálo počasí, ani jeden deštivý den… Cestování bylo sice velmi náročné, ale cíl cesty stál zato.

Celý jeden den strávily děti v Londýně. Procházka po nábřeží podél Temže byla mrazivá, ale okruh za pamětihodnostmi, pohled na Tower Bridge, či návštěva katedrály sv. Pavla nám vše vynahradily. Ve Strattfordu jsme si prohlédli rodiště W. Shakespeara. K nejkrásnějším bodům zájezdu patřil středověký hrad Warwick, univerzitní město Oxford, malebná gotická katedrála v Salisbury, kultovní prehistorické místo Stonehenge a anglické lázně Bath.

Ohromující pro nás byla prohlídka Windsoru, sídla anglických panovníků. Pro pobavení posloužilo muzeum voskových figur Madame Tussauds. Výlet jsme završili návratem do centra Londýna, k Big Benu s parlamentem, Westminster Abbey, Buckinghamskému paláci, Trafalgarskému náměstí aj.

V rodinách, kde jsme byli ubytováni, jsme měli možnost potrénovat znalost světového jazyka, ochutnali místní kuchyni a poznávali reálie. V autobusu jsme udržovali dobrou náladu zpíváním anglických hitů. Suvenýry nám budou připomínat atmosféru staré dobré Anglie.