Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Vynášení zimy na Centrálce

Zveřejněno: čtvrtek 24. březen 2016 4:56 Napsal Mgr. Naďa Beňadiková

Již více než deset let se žáci 1. stupně loučí 21. března se zimou v rámci akce Moréna. - Volám tě, sluníčko, vyjdi aspoň maličko, vyjdi z mraků ven, zahřej naši zem.-

Touto říkankou jsme na dvoře školy akci zahájili a po následném přesunu na Most lásky byla zima symbolicky v podobě loutky z přírodního materiálu vhozena do řeky Ohře. Ačkoliv počasí nebylo příliš příjemné, přeci jen jsme se nedali a oznámili zimě konec jejího kralování.  

 

 

Morena3

Morena2

Morena1