Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Poslední školní den roku 2015

Zveřejněno: středa 23. prosinec 2015 8:13 Napsal Mgr. Daniel Remta

V tento den čekalo na žáky u vchodu do školy malé netradiční překvapení. Každý žák obdržel z rukou Santa Clause a jeho pomocníka malý dárek a sladké překvapení. Poté žáci zasedli na dvě vyučovací hodiny do školních lavic. Následovaly vánoční besídky s vánočními zvyky a tradicemi, ochutnávkou cukroví, zpěvem koled a rozdáváním dárků.

Během dopoledne navštívili žáci také koncert plný vánoční hudby, který pro ně připravily paní učitelky Eva Mokrá a Andrea Plachá. 

 

Pro žáky druhého stupně byl připraven i vánoční turnaj ve sportovních soutěžích. Nejlepší žáci mohli poměřit své síly s učiteli.

Žáci školního parlamentu hodnotili ve třídách 1. a 2. stupně vánoční výzdobu. Výzdoba tříd byla povedená, protože každá třída se snažila vyzdobit třídu zodpovědně. Nejlépe vyzdobené třídy dostaly sladkou odměnu.

 

 

santa2

 

santa1